Historisk arkiv

Legger til rette for massetesting av covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen skal snart legge frem sin plan for massetesting av covid-19. For å forberede dette, har regjeringen i dag endret reglene slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Det legges av opptil 836 millioner kroner til dette.

- Massetesting kan bidra til at vi raskere kan gjenåpne samfunnet ved at skjult smitte oppdages tidligere. Regjeringen vil snart legge frem sin plan for massetesting. For å forberede dette, har vi i dag endret regelverket slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Vi sørger samtidig for at det er over 800 millioner kroner tilgjengelig for massetesting i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Massetesting vil som hovedregel være aktuelt i områder med moderat til høy forekomst av smitte. Massetesting kan bidra til å holde kontroll over smittespredningen der det er behov for lettelser i tiltaksbyrden.

Med massetesting menes systematisk og frivillig testing av en gruppe mennesker, uten at det er foretatt individuelle vurderinger med tanke på mistanke om smitte og sykdom.

Les kongelig resolusjon