Historisk arkiv

Foreslår å forlenge bestemmelser i smittevernloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen sender i dag på høring forslag om å forlenge bestemmelsene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om koronasertifikat, karantenehotell, isolering og smittekarantene. De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember 2021, men foreslås nå forlenget til 1. juli 2022. Bakgrunnen for forslaget er behovet for beredskap ved en eventuell forverring av situasjonen.

–Koronapandemien har vist seg å være uforutsigbar. Selv om vi etter hvert vil oppnå svært god vaksinedekning i Norge, kan det komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot. Når vi går over til fasen "En normal hverdag med økt beredskap" vil nasjonale og lokale myndigheter fortsette å følge nøye med på utviklingen. Da er det viktig at vi raskt kan sette inn tiltak hvis situasjonen endrer seg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Bakgrunnen for forslagene er anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Etatene vurderer at det av beredskapshensyn er hensiktsmessig å bevare muligheten for å beholde eller gjeninnføre slike tiltak også etter desember dersom det er nødvendig og forholdsmessig. Etter hvert som befolkningen blir tilstrekkelig beskyttet, vil behovet for tiltakene reduseres.

Isolering og smittekarantene

Personer som er bekreftet koronasmittet skal være i isolering. Dette gjelder også de som er beskyttet. Smittekarantene utløses som hovedregel hvis man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av korona. Isolering og smittekarantene er viktige tiltak for å redusere kontakt mellom mennesker og dermed holde pandemien under kontroll.

–Det å oppdage og isolere smittede på et tidlig tidspunkt har vært blant de viktigste og mest effektive smitteverntiltakene. Vi ønsker å ha mulighet for å benytte disse tiltakene også etter at lovhjemlene utløper i desember dersom det er nødvendig, sier Høie. 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet er et system for sikker og verifisert dokumentasjon om vaksinestatus, gjennomgått sykdom og negativt testresultat. Når det gjelder bruk av koronasertifikat innenlands vurderer departementet at det i utgangspunktet ikke vil være grunnlag for å bruke dette etter at samfunnet er gjenåpnet. Det kan likevel oppstå behov for å regulere blant annet arrangementer med koronasertifikat dersom smittesituasjonen forverres.

Ved reiser til andre land vil det imidlertid kunne være et behov for koronasertifikatet i noe tid fremover. Dette vil blant annet være avhengig av hvilke restriksjoner og innreiseregler andre land har. For at folk skal kunne reise mellom land på enklest mulig måte, og for å ta høyde for behov for regulering av innenlands bruk, foreslår derfor Helse- og omsorgsdepartementet å forlenge lovgrunnlaget for koronasertifikatet til 1. juli 2022.  

Karantenehotell

Bestemmelsen i smittevernloven som gir mulighet for regler om karantenehotell er midlertidig og gjelder frem til 1. desember 2021.  De seneste vurderingene fra helsemyndighetene tilsier at det ikke vil være behov for noen karantenehotellordning etter det. Departementet foreslår likevel at den midlertidige forskriftshjemmelen som karantenehotellordningen er forankret i, videreføres i tilfelle situasjonen forverrer seg, og det igjen blir nødvendig med en karantenehotellordning. Det er viktig at regjeringen har de nødvendige verktøyene for å håndtere en uventet utvikling i smittesituasjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil innhente en oppdatert vurdering fra helsemyndighetene før et eventuelt lovforslag om forlengelse sendes til Stortinget. 

Les høringsnotatet