Historisk arkiv

Fritt behandlingsvalg-ordningen utvides – valgfrihet for flere pasientgrupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fritt behandlingsvalg bidrar til økt valgfrihet for pasientene og kortere ventetider. Fra 1. mai 2021 blir fire nye rehabiliteringstjenester inkludert i ordningen.

Gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Det betyr at pasientene kan komme raskere til helsehjelp enn de ellers ville gjort, eller at de får behandling hos den institusjonen som de mener har det beste tilbudet.

- Vi har innført Fritt behandlingsvalg av hensyn til pasientene. Nye tall viser at stadig flere benytter seg av Fritt behandlingsvalg for å få lavere ventetider og valgfrihet, også under koronapandemien. Økningen viser at ordningen er til god nytte, og vi utvider derfor ordningen til å gjelde enda flere pasientgrupper, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Siden innføringen av Fritt behandlingsvalg-ordningen i 2015 til og med 2020, har nesten 50 000 pasienter benyttet ordningen. Det er en økning på 13 prosent fra 2019 til 2020. 

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan fritt velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Innføring av rehabiliteringstjenester i fritt behandlingsvalg-ordningen innebærer at pasientene også kan velge seg til private rehabiliteringsinstitusjoner som blir godkjent av Helfo.

Fra 1. mai blir flere rehabiliteringstjenester inkludert i fritt behandlingsvalg-ordningen:

  • Revmatiske (innflammatoriske) sykdommer – døgnrehabilitering 3-4 uker
  • Senfaserehabilitering av pasienter med ryggmargsskade – døgnrehabilitering
  • Vestibulære sykdommer (sykdommer i balanseorganet) – døgnrehabilitering 3-4 uker
  • Vestibulære sykdommer – poliklinisk rehabilitering 3-4 uker