Historisk arkiv

Nyheter

Kryssvaksinering og reise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Vaksinering er veien ut av pandemien, og den andre dosen gir god beskyttelse mot både alvorlig sykdom og smitte. Norge vil fortsette å bruke de to mRNA-vaksinene om hverandre, slik at flest mulig blir fullvaksinert raskest mulig.

– Selv om enkelte land foreløpig ikke regner de som har fått forskjellige vaksiner som dose 1 og 2 som fullvaksinert, er det viktig at så mange som mulig også takker ja til dose 2, uansett hvilken vaksine man får tilbud om. Det er først etter andre dose du er godt beskyttet både mot å bli alvorlig syk og mot å smitte andre. Vi er ikke kjent med at norske reisende har fått utfordringer på grunn av kryssvaksinering, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Folkehelseinstituttets vurdering er at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger. Minst 15 EU-land har brukt kryssvaksinering og EU anbefaler at personer som er kryssvaksinerte på bakgrunn av nasjonale vaksinestrategier skal anerkjennes som fullvaksinerte. Canada har dessuten kryssvaksinert i stor skala med de samme vaksinene som Norge.

Standarden internt i EU/EØS-området er at vaksinepasset gir status som fullvaksinert to uker etter siste vaksinedose ved innreise til andre EU-land. Det er bare den siste dosen som vises i koronasertifikatet.

Tyskland har nylig endret sine regler og godtar nå kryssvaksinerte med Pfizer og Moderna som fullvaksinerte for reiseformål.

Storbritannia og USA krever foreløpig at man er vaksinert med samme vaksine for å regnes som fullvaksinert. Storbritannia har klassifisert Norge som grønt og har ikke karantenekrav for reisende herfra. Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus.

–  Vi er i dialog med EU og Storbritannia om dette. Vi vil ikke endre vår praksis med å vaksinere med både Pfizer og Moderna, sier Høie.

USA er foreløpig stengt for ordinære innreiser for norske borgere.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte. Innreisereglene i ulike land vil ofte variere og kan endre seg på kort varsel på grunn av den uforutsigbare smittesituasjonen. Hver enkelt reisende må derfor sørge for å sette seg godt inn i hva som gjelder i det landet man planlegger å reise til.

UD fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, bortsett fra til land i EU/EØS, Sveits og Storbritannia samt landene på EUs tredjelandsliste som Folkehelseinstituttet (FHI) anser som trygge. Disse er markert som lilla land.

Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge - FHI

Reiserådet ble nylig endret og gjelder til 1. oktober.