Historisk arkiv

Nasjonal kontrollside i koronasertifikatet skjules

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge gikk over til "En normal hverdag med økt beredskap" 25. september, og bruken av koronasertifikatet innenlands ble i den sammenheng avviklet. Den nasjonale kontrollsiden skjules derfor fra 7. oktober klokken 14.00. EU/EØS-delen av koronasertifikatet beholdes og brukes fortsatt på grensen.

Tiltakene som krever bruk av det nasjonale koronasertifikatet er avviklet. Det er derfor ikke nødvendig å bruke den nasjonale kontrollsiden lenger. Siden skjules fra torsdag 7. oktober klokken 14.00.

Ordningen vil være en del av beredskapen videre. Den nasjonale kontrollsiden kan tas i bruk igjen på kort varsel, dersom det for eksempel skulle bli aktuelt for kommuner å innføre bruk av koronasertifikatet lokalt.

Dagens behov for bruk av koronasertifikat er nå knyttet til reise, og det er bare EU/EØS-kontrollsiden som gir unntak fra smitteverntiltak på grensen.