Historisk arkiv

Nyheter

Norge donerer 300 nødrespiratorer til Moldova, Kosovo og Nord-Makedonia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Våren 2020 ble det inngått en avtale mellom Helse Sør-Øst og Lærdal Medical om leveranse av 1000 nødrespiratorer for å sikre tilstrekkelig kapasitet i en krisesituasjon. Regjeringen har besluttet å donere nødrespiratorer til flere land som har behov for denne typen respiratorer.

– I Norge greide vi heldigvis å slå ned smitten våren 2020, og fikk aldri selv behov for nødrespiratorene. Vi er derfor i den heldige situasjon at vi kan tilby respiratorene til Moldova, Kosovo og Nord-Makedonia som er hardt rammet av covid-19 og ikke har samme tilgang på medisinsk utstyr som Norge har, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De fleste koronasmittede kommer gjennom sykdommen uten sykehusinnleggelse, men for de sykeste pasientene med koronainfeksjon er det nødvendig med pustehjelp. Når behovet overstiger tilgjengelig kapasitet kan nødrespiratorene frigi mer avanserte respiratorer til pasienter som trenger dem mest.

Produksjon av medisinsk utstyr er en strengt regulert virksomhet og det er høye kvalitetskrav produsenter må oppfylle. CE (Communauté Européenne) er en internasjonalt anerkjent produktmerking. Det viser at medisinsk utstyr er i samsvar med kravene i gjeldene EU-lovgivning og den norske forskriften om medisinsk utstyr, og gir markedsadgang i hele EØS-området.

Det er krav om CE-merking av nødrespiratorene i avtalen med Lærdal Medical, men det er inngått en tilleggsavtale om at inntil 500 stk nødrespiratorer kan leveres før CE-merking er ferdig. Lærdal Medical AS har utviklet et opplæringsopplegg og kan bistå i opplæring i bruk i tråd med faglige standarder.

– Vi har også kontakt med Verdens helseorganisasjon som er positive til nødrespiratorene. Når CE-merkingen er klar vil et WHO-panel gå gjennom dokumentasjonen og se på hvordan nødrespiratoren best mulig kan benyttes for å styrke helseberedskapen i områder der dette trengs mest, avslutter Bent Høie.

 

Mer informasjon om nødrespiratorene finnes hos Lærdal Medical: https://laerdal.com/no/information/Nodventilator/