Historisk arkiv

Norge låner ut AstraZeneca-doser til Sverige og Island

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sverige og Island ønsker å låne norske doser av vaksiner fra AstraZeneca som står på lager hos Folkehelseinstituttet. Norge vil låne ut doser til Sverige og Island så lenge vaksinen står på pause her i landet.

– Jeg er glad for at vaksinene vi har på lager kommer til nytte selv om AstraZeneca-vaksinen er satt på pause i Norge. Dersom bruken av AstraZeneca-vaksinen gjenopptas, vil vi få tilbake dosene vi låner ut så snart vi ber om det. Sverige og Island vil da sende tilbake dosene fra sine første leveranser fra AstraZeneca, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Folkehelseinstituttet har totalt 216.000 doser av AstraZeneca-vaksinen på lager. De har en holdbarhet som går ut i juni og juli.

Sverige skal låne 200.000 doser, og Island 16.000 doser.

– Sverige har en krevende smittesituasjon og har gitt omfattende støtte til Norge i arbeidet med vaksinetilgang, påpeker Høie.

Dersom AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge, kan dosene vi har fått tildelt doneres til andre land i samarbeid med EU.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke covid-19-vaksinene fra AstraZeneca og Janssen i vaksinasjonsprogrammet i Norge. Utvalget skal gi regjeringen en anbefaling om hvordan EMA-godkjente virusvektorvaksiner som anbefales brukt i andre europeiske land bør brukes i Norge. Fristen er 10. mai.