Historisk arkiv

Ny nasjonal pårørendeundersøkelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For første gang er det gjennomført en nasjonal pårørendeundersøkelse, som kartlegger pårørendes rolle, erfaringer og situasjon. Undersøkelsen er en del av oppfølgingen av regjeringens pårørendestrategi.

- Regjeringen vil at pårørende skal bli sett, hørt og anerkjent, og at de skal kunne leve gode liv. Vi trenger mest mulig kunnskap for å lage treffsikre tiltak, derfor bestilte vi denne undersøkelsen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pårørendeundersøkelsen er gjennomført av Opinion, og består av en landsrepresentativ spørreundersøkelse og 25 dybdeintervju. Den er gjennomført i perioden september 2020 til januar 2021.

- Undersøkelsen gir oss mye nyttig kunnskap, som vi kommer til å bruke aktivt i det videre arbeidet, sier Høie.

73 prosent av pårørendebefolkningen i undersøkelsen vurderer egen helse som svært god eller ganske god. Det er imidlertid store variasjoner. De som i størst grad vurderer egen helse som dårlig er kvinner, foreldre som er pårørende til barn og pårørende som er i permisjon, hjemmeværende eller arbeidssøkende.

Enkelte grupper opplever særlig tyngende pårørendeinnsats, ifølge undersøkelsen. Det gjelder blant annet pårørende til barn under 18 år og pårørende til barn og unge med behov for sammensatte og/eller langvarige helsetjenester. Denne gruppen opplever mer stress og bekymring og mer omfattende negativ påvirkning av sin pårørendeinnsats på forhold som egen helse, fritid og relasjoner.

- Regjeringen skal snart legge frem Likeverdsreformen, som nettopp handler om familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester. Vi startet arbeidet med denne reformen fordi vi visste at disse familiene har det tøft. Pårørendeundersøkelsen bekrefter at det er behov for en ekstra innsats for disse familiene, sier Høie.

Regjeringen la frem en pårørendestrategi med handlingsplan i 2020. Et av tiltakene i denne var å gjennomføre en nasjonal pårørendeundersøkelse.

 

Last ned rapporten her: Nasjonal pårørendeundersøkelse.pdf