Historisk arkiv

Økning i bruk av Fritt behandlingsvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye tall viser at stadig flere benytter seg av Fritt behandlingsvalg for å få lavere ventetider og valgfrihet, også under koronapandemien.

Siden innføringen av Fritt behandlingsvalg i 2015 og til og med 1. tertial 2021, har nesten 60 000 pasienter benyttet ordningen. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at bruken økte med 20 % fra 1. tertial 2020 til samme periode i 2021.

– Fritt behandlingsvalg bidrar til økt valgfrihet for pasientene og kortere ventetider. Derfor er jeg veldig fornøyd med at bruken av ordningen fortsetter å øke, også under pandemien. Det betyr at pasientene kommer raskere til helsehjelp enn de ellers ville gjort, eller at de får behandling hos den institusjonen som de mener har det beste tilbudet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Målet er mer valgfrihet til pasientene, reduserte ventetider og at de offentlige sykehusene stimuleres til å bli mer effektive.

Om lag 500 pasienter innen psykisk helsevern og rus mottok tjenester gjennom ordningen i årets første fire måneder. Det er en økning på 20 % fra samme periode i fjor.

– Pasienter innen psykisk helsevern og rus har stor verdi av å komme så raskt til behandling som mulig. Og særlig for disse pasientene kan et større mangfold av tilbud ha en verdi i seg selv, sier Høie.

Fra 1. mai 2021 ble det inkludert flere rehabiliteringstjenester i ordningen.