Historisk arkiv

Strengere krav til testing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen innfører krav om at personer med positiv hurtigtest på grensen fra land utenfor EØS- og Schengenområdet også må ta PCR-test på grensen. Det innføres videre krav om at alle personer på karantenehotell skal teste seg døgn syv etter ankomst med PCR-test. Kommunene får en plikt til å tilby slik test.

Endringene er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

- Norge har blant de strengeste systemene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører vi enda strengere regler for testing.  Dette gjør vi for å begrense spredningen av de muterte og mer smittsomme virusvariantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 10 døgn skal teste seg ved grenseovergangsstedet i Norge. Testen skal være antigen hurtigtest. Nå innføres det også krav om at personer som tester positivt på hurtigtesten og som har vært utenfor EØS- og Schengenområdet i tillegg må gjennomføre PCR-test ved grensen. Tidligere kunne PCR-test tas  innen 24 timer etter ankomst. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at dette tiltaket er nødvendig for å begrense importsmitte og avdekke nye virusmutasjoner.

Det er i dag obligatorisk test på dag syv for alle personer i innreisekarantene som ikke oppholder seg på karantenehotell. Nå endres regelverket slik at dette også gjelder for personer som oppholder seg på karantenehotell. Kommunene får en plikt til å tilby disse personene slik test.

Endringen trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 29 april.

Det har også blitt innført pålegg om karantenehotell for alle reisende som har oppholdt seg i Bangladesh, India, Irak, Nepal eller i Pakistan med noen svært få unntak. Det vil si at også reisende som har vært på nødvendige reiser i disse landene, må på karantenehotell. De skjerpede innreisetiltakene for reisende fra de aktuelle landene trer i kraft onsdag 28. april klokken 12:00. Alle som har oppholdt seg i disse landene i løpet av de 10 siste  døgnene før ankomst til Norge må på karantenehotell. 

Les mer om karantenehotellordningen for disse reisende her