Historisk arkiv

Vaksinert forsvarspersonell får tilpasset innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har besluttet at norsk og alliert forsvarspersonell som er vaksinert eller som har gjennomgått covid-19 de siste seks måneder, får tilpasset innreisekarantene. Endringen gjelder fra 28. mai.

Beskyttet og fullvaksinert forsvarspersonell får tilpasset innreisekarantene i arbeidstiden. Det stilles krav om negativ hurtigtest ved ankomst til Norge. Ved negativ PCR-test tatt tidligst døgn 3 etter ankomst til Norge er personellet unntatt innreisekarantene både i arbeidstiden og på fritiden.

Bakgrunnen for endringen er å sikre at forsvaret kan løse sine operative oppgaver. Alliert øving og trening i Norge og norske nærområder er en vesentlig del av norsk sikkerhetspolitikk. Unntaket som nå er innført vil bidra til at slik øving og trening kan gjennomføres på en hensiktsmessig og smittevernfaglig forsvarlig måte.

- Alliert tilstedeværelse i Norge i form av trening og øving er viktig for norsk sikkerhet, og vi har gjennom hele pandemien lagt til rette for slik aktivitet innenfor rammene av godt smittevern. Tilpasset innreisekarantene for beskyttet eller fullvaksinert forsvarspersonell vil gjøre mottak enklere samtidig som smittevernet ivaretas på en god måte. Det er også en viktig beslutning både for Forsvaret og våre allierte i deres planlegging for kommende trening og øving i Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen  

Innreisekarantenen for beskyttede og fullvaksinerte kan gjennomføres i garnison, militærleir, teltleir eller lignende. Karantenen skal videre gjennomføres i avdeling eller i mindre grupper. Avdelingen eller gruppene skal være fysisk adskilt fra øvrige grupper og fra sivilbefolkningen. Forsvarets Sanitet skal godkjenne karanteneordningen.

Militært personell vil normalt reise inn til Norge i grupper, og gjerne med militært luftfartøy eller skip. Forsvaret har ansvaret for å kontrollere dokumentasjonen på at personellet er beskyttet eller fullvaksinert.