Historisk arkiv

Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

De siste årene har en rekke personellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke foreslå å inkludere nye personellgrupper i denne ordningen.

 De siste årene har en rekke personellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke foreslå å inkludere nye personellgrupper i denne ordningen.

-          Det er viktig med sterke fagprofesjoner, men en utvikling med stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste. Det at enkelte av personellgruppene kan ha autorisasjon, godkjenning eller tittelbeskyttelse i et annet europeisk land, er ikke i seg selv noe avgjørende argument for at gruppen skal gis autorisasjon også i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Disse personellgrupper har fremmet ønske om autorisasjon:

Manuellterapeut, osteopat, musikkterapeut, hudpleier, logoped, audiopedagog, genetisk veileder, homøopat, naprapat, akupunktør, barnevernspedagog, sosionom og ernæringsfysiolog

Helsedirektoratet har kommet fram til at ingen av gruppene i tilstrekkelig grad oppfyller vilkårene for å bli autorisert. Helse- og omsorgsdepartementet har i all hovedsak sluttet seg til direktoratets vurderinger og torsdag 3. juli 2014 ble det sendt brev til personellgruppene om at vi ikke vil foreslå autorisasjon for noen av dem.

Pasientsikkerhet blir ivaretatt ved at helsepersonelloven uansett vil gjelde for personell som arbeider i helse- og omsorgstjenesten og yter helsehjelp. For personell utenfor helse- og omsorgstjenesten vil brukernes sikkerhet og forbrukervern bli ivaretatt innefor rammen av lov om alternativ behandling.

De ulike personellgruppene er informert om at de står fritt til senere å be om å bli vurdert  for autorisasjon. Departementet vil i så fall foreta en vurdering av om det har skjedd endringer av betydning for autorisasjonsspørsmålet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter