Historisk arkiv

Priv til red

Helse- og omsorgsminister Bent Høie opnar nytt akuttbygg på OUS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Onsdag 26. februar opnar Bent Høie nytt og moderne akuttbygg på Oslo Universitetssykehus.

Onsdag 26. februar opnar Bent Høie nytt og moderne akuttbygg på Oslo Universitetssykehus.

Program:
Oslo universitetssykehus, ambulanseinngangen (bygg 17).
Adresse: Kirkeveien 166

Kl 11.55 Ambulanseinngangen: Velkomen ved Bjørn Erikstein, administrerande direktør ved OUS.

Kl 12.00 Opning v/ Helse‐ og omsorgsminister Bent Høie.

KL 12.15 Presentasjon av verksemda i det nye akuttbygget; akuttmottak, traumatologi, intensiv.

Kvart år tek akuttmottaket på Oslo universitetssykehus imot store mengder alvorleg skadde pasientar frå Oslo og frå heile Aust- og Sørlandet. Eit nytt, dobbelt så stort og moderne akuttbygg, der kortare transportveg skal sikre betre pasientflyt, vil bidra til ein viktig auke i mottakskapasiteten i Oslo og på Austlandet.

Pressa er velkomen til å delta. Statsråden er tilgjengeleg for kommentarar.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter