Historisk arkiv

Foreslår standardiserte tobakkspakninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen sender på høring et forslag om at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

–Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakksemballasjen. Det kan være dette som får dem til å prøve tobakk for første gang, eller la være. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk og det er på tide å sette en stopper for markedsføringen av tobakksprodukter rettet mot barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie foreslår å innføre reklamefri tobbaksembalasje.
- Det er på tide å sette en stopper for markedsføringen av tobakksprodukter rettet mot barn og unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvert år dør om lag 6600 personer i Norge som følge av sykdommer som skyldes røyking. Snus er også helseskadelig og kan føre til kreft, diabetes 2 og økt dødelighet etter en rekke sykdommer. Snusing under graviditet øker risikoen for prematur fødsel og dødfødsel.

Røyking blant unge har gått jevnt nedover det siste tiåret. Nå røyker fem prosent i aldersgruppen 16-24 år. Samtidig har vi sett en kraftig økning blant unge som snuser det siste tiåret. En tredjedel av unge menn og i underkant av hver fjerde unge kvinne snuser. 18 prosent i aldersgruppen 16-24 år snuser nå daglig. Blant guttene er det 23 prosent som snuser hver dag. 12 prosent av jentene gjør det samme.

–Den sterke økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte å utvikle produkter som appellerer til unge, snusbokser med ny design, nye farger og smakstilsetninger som vanilje, mentol og lakris. Mitt mål er å hindre at barn og unge begynner med tobakk, sier Høie.

I slutten av februar sender Helse- og omsorgsdepartementet på høring et forslag om å standardisere alle tobakkspakninger og til en viss grad tobakksproduktene. Saken skal så behandles i stortingsgruppene og av Stortinget.

Dette innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og pakningens utforming skal være lik. Skriften som angir merke- og variantnavn skal standardiseres, både fargen, fonten, størrelsen og plassering på pakken. Produsentens logo og andre designelementer, som farge, tegn og symboler skal ikke brukes, verken på pakningene eller på produktene.

Pakningene skal ha i tillegg ha helseadvarsler. På røyketobakk skal det være bildeadvarsler. Helseadvarslene på røykpakker vil bli større som følge av et EU-direktiv som trer i kraft mai 2016. Helseadvarsel med bilde og tekst skal dekke minst 65 prosent av pakkens forside og bakside. På røykfri tobakk skal det være tekstadvarsler.

Standardiserte tobakkspakninger ble innført i Australia i 2012. Det er i ferd med å bli innført i England, Irland og på New Zealand og det vurderes i Finland og Frankrike.