Historisk arkiv

Innspillsmøte om FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Invitasjon til innspillsmøte 23. november 2016 i forbindelse med Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité.

Norge skal innen 1. august 2017 levere sin sjuende rapport om gjennomføringen av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter til FNs menneskerettskomité. I den forbindelse inviteres det til et åpent innspillsmøte. 

Norges rapport skal svare på en liste med spørsmål vedtatt av komiteen og på de anbefalingene komiteen ga i 2011 etter Norges forrige rapportering.

I møtet 23. november vil Justis- og beredskapsdepartementet orientere om arbeidet med rapporten, og deltakerne vil få anledning til å bidra med innspill om de temaene komiteen har bedt om at Norges rapport dekker.

Tid: 23. november 2016 kl. 13.00-15.00
Sted: Auditoriet i Akersgata 59 i Oslo 

Påmelding 

Av hensyn til departementenes sikkerhetsrutiner ber vi om at de som ønsker å delta i møtet, sender påmelding til maria.edvardsen@jd.dep.no innen fredag 18. november 2016 og at deltakerne medbringer legitimasjon.

Dokumenter