Historisk arkiv

Landsdekkende narkotikaprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Nå skal narkomane over hele landet kunne dømmes til behandling. – Narkotikaprogrammet har gitt gode resultater, og nå gjør vi ordningen landsdekkende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Narkotikaprogrammeter en alternativ straffereaksjon til ubetinget fengsel rettet mot rusmiddelmisbrukere som begår kriminalitet knyttet til sitt misbruk. Den domfelte skal gjennomgå et rehabiliteringsprogram med individuelt tilpasset innhold, for eksempel utdannings- og arbeidstiltak og behandling i helsetjenesten.

– En landsdekkende ordning vil bidra til å redusere tilbakefall til ny kriminalitet og gi økt livskvalitet for en særlig tungt belastet gruppe, sier justis- og beredskapsministeren.

ND har vært en prøveordning i Oslo og Bergen siden 2006. En evaluering viser at ordningen ga positive effekter på både tilbakefall til ny kriminalitet, rusmiddelmisbruk, fysiske- og psykiske vansker og sosiale forhold av betydning for integrering. Ordningen er frivillig, slik at domfelte kan velge fengselsstraff i stedet for program.

I statsbudsjettet er det bevilget 30 millioner til dette arbeidet. I statsråd i dag fremmet regjeringen en forskrift som gjør at tilbudet nå blir landsdekkende.