Historisk arkiv

Plikten til å søke å avverge alvorlige lovbrudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Vi har alle en plikt til å søke å avverge alvorlige lovbrudd vi vet vil skje eller sannsynligvis vil skje. Dette heter avvergingsplikten, og i dag starter en kampanje som har som målsetting å bevisstgjøre om den.

Skjermbilde fra nettsiden plikt.no.
Skjermbilde fra nettsiden plikt.no.

Kampanjen gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), ved nettportalen dinutvei.no, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Egen nettside

Kampanjen retter seg primært mot ansatte i skoler, barnehager og helsepersonell. Kampanjen har opprettet en egen nettside: plikt.no. Her kan du finne informasjon hva avvergingsplikten er, når du kan ha avvergingsplikt og hvordan du kan søke å avverge.

Om avvergingsplikten

Avvergingsplikten er beskrevet i straffeloven § 196. Plikten gjelder blant annet for drap, mishandling i nære relasjoner, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn. Å søke å forhindre en alvorlig handling ved å varsle politiet eller avverge på annen måte, er et samfunnsansvar vi har både som privatpersoner og yrkesutøvere.

Les mer om avvergingsplikten på plikt.no