Historisk arkiv

Ny sysselmann på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ekspedisjonssjef Kjerstin Askholt (53) er i statsråd i dag tilsatt i åremålsstilling som sysselmann på Svalbard for en periode på tre år, med mulighet for tre års forlengelse.

Kjerstin Askholt, ny sysselmann på Svalbard
Kjerstin Askholt, ny sysselmann på Svalbard, fotografert etter utnevnelsen i statsråd 29. mai 2015. (Foto: JD – se og last ned flere bilder på Flickr

Askholt vil tiltre stillingen når nåværende sysselmann Odd Olsen Ingerø går av etter endt åremål 15. september i år.

Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard og har blant annet ansvaret for miljø og kulturminneforvaltningen og for koordineringen av samfunnsberedskapen på øygruppen. Sysselmannen er politimester på Svalbard og leder for lokal redningssentral. Sysselmannen skal ivareta kontakten med de ulike lokalsamfunnene på Svalbard.

Kjerstin Askholt er en erfaren og samarbeidsorientert leder, som har svært god kjennskap til politikkområdet.

– Jeg er svært fornøyd med at Kjerstin Askholt påtar seg dette oppdraget og har tillit til at hun vil utøve rollen på en god måte. Svalbardsamfunnet, som er en fullverdig del av Norge, står overfor flere utfordringer og det er derfor viktig at sysselmannen er en som kjenner samfunnet særdeles godt. Det er viktig å videreføre det styrkede beredskapsarbeidet på Svalbard, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Kjerstin Askholt har vært ekspedisjonssjef i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet siden 2003.

– Jeg er kjempeglad og det er med ydmykhet jeg går til jobben. Det som gjør den ekstra spennende er de allsidige oppgavene. Det er en operativ jobb med mange ulike gjøremål for staten. Du er både politimester og delvis fylkesmann og i tillegg er det mange andre gjøremål. Variasjonen og tverrfagligheten under samme tak er spennende og dessuten gleder jeg til å få muligheten til å bo på Svalbard, sier Askholt.

Kjerstin Askholt har forøvrig lang erfaring fra departementet. Før hun ble leder i Polaravdelingen hadde hun ulike lederstillinger i Kriminalomsorgsavdelingen. Askholt har også blant annet arbeidet som underdirektør ved Bredtveit fengsel.

Kjerstin Askholt har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1988.

Video fra presentasjon av ny sysselmann

Les mer om sysselmannen