Historisk arkiv

Signerer kontrakt for tre nye politihelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker den nasjonale beredskapen med tre nye politihelikoptre med transportkapasitet. Kontrakten med leverandøren Leonardo underskrives i dag.

I revidert nasjonalbudsjett for 2017 sørget regjeringen for at politiet kunne inngå avtale om tre nye politihelikoptre med transportkapasitet.

- Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene bidra til å styrke politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Politihelikoptrene redder liv hvert år. Investeringen innebærer en vesentlig forbedring av dagens helikopterberedskap, som består av to mindre helikopter uten transportkapasitet.

- Denne investeringen er helt nødvendig for å ha robust tilgjengelighet med kort reaksjonstid for både observasjons- og transportoppdrag med kapasitet til nødvendig trening. Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse er dette kritiske minutter å spare, sier Amundsen videre.

Investeringen medfører også en forbedring av beredskapen utenfor Oslo-området. Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det foreligger informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon, eller ved større planlagte arrangementer.

Oppgavene blir søk, observasjon, spaning og transport av innsatspersonell. Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere, og helikoptrene er bygget slik at omkonfigurering mellom de ulike rollene gjøres raskt og enkelt.

De nye helikoptrene kan frakte seks personer i tillegg til besetningen, og det har en betydelig større rekkevidde sammenlignet med dagens politihelikopter. De nye helikoptrene er på plass i 2019.