Historisk arkiv

Asbjørn Strandbakken er ny leder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Professor Asbjørn Strandbakken er i statsråd i dag utnevnt til ny leder for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll frem til 27. april 2021.

Strandbakken (1964) er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har juridisk doktorgrad fra 2002, og har skrevet en rekke bøker innen strafferett. Strandbakken har vært medlem av utvalget siden 28. april 2017.

Tidligere leder Ingvild Mestad trakk seg 31. oktober 2019 som følge av sitt vennskap med den nye riksadvokaten, Jørn Sigurd Maurud.

Utvalget er utvidet med to medlemmer

Utvalget er utvidet med to faste medlemmer, advokat Marianne Klausen og tingrettsdommer Brynjulf Moe, som har vært varamedlemmer siden 28. april 2017. Sorenskriver Kristi Ramberg overtar Strandbakkens tidligere plass. I tillegg er det oppnevnt to nye varamedlemmer, daglig leder Einar Lunde og dommerfullmektig Sigrid Nysted.

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll består nå av:

  • Professor Asbjørn Strandbakken, Bergen (leder)
  • Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen, Hønefoss
  • Sivilingeniør Frank Stien, Arendal
  • Sorenskriver Kristi Ramberg, Harstad
  • Advokat Marianne Klausen, Oslo
  • Tingrettsdommer Brynjulf Moe, Trondheim
  • Daglig leder Einar Lunde, Mandal (varamedlem)
  • Dommerfullmektig Sigrid Nysted, Tromsø (varamedlem)

Kontrollutvalgets oppgave og rolle

Utvalget skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig. Utvalget skal herunder ha særlig øye for den enkeltes rettssikkerhet.