Historisk arkiv

Fortsatt indre grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norge varslet fredag 11. oktober EU-kommisjonen om at Norge vil videreføre indre grensekontroll i seks nye måneder fra og med 12. november. Også Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike har varslet at man vil videreføre indre grensekontroll fra samme tidspunkt.

– En av de aller viktigste oppgavene for meg og regjeringen er å beskytte landet mot terror. Indre grensekontroll er et viktig tiltak i den forbindelse, og vil kunne hindre mulige terrorister i å reise inn i Norge. Vi vil derfor fortsette personkontroll på indre grense også etter 11. november, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Norske myndigheter er bekymret for terrortrusselen i Europa, og ser at det fortsatt er et potensiale for sekundærmigrasjon til Norge. Samtidig ser vi med uro på økningen i bruk av falske eller forfalskede dokumenter blant migranter i Europa.

Norge har siden 26. november 2015 gjennomført midlertidig personkontroll på deler av den indre grensen. Fra 12. mai 2016 til og med 11. november 2017 var kontrollen basert på anbefalinger gitt ved beslutninger fattet av EUs justis- og innenriksråd. Anbefalingene omfattet også indre grensekontroll i Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike. Fra og med 12. november 2017 har Norge og de øvrige landene fortsatt den midlertidige personkontrollen på indre grense, men etter nasjonale beslutninger i henhold til grenseforordningen artiklene 25 og 27. Det er dette grunnlaget Norge igjen vil benyttet fra og med 12. november i år.