Historisk arkiv

Sofie Nystrøm er ny direktør i NSM

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag åremålsbeskikket avdelingsdirektør Sofie Nystrøm som ny direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år.

NSM direktør Nystrøm og justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Sofie Nystrøm ble utnevnt til ny direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet i dag. I den anledning fikk hun blomster av justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: JD

– Sofie Nystrøm vurderes med sin bakgrunn som meget godt kvalifisert for rollen som ny direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. NSM er en virksomhet i utvikling, som skal ivareta rollen både som ekspertorgan og tilsynsmyndighet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nystrøm kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten. Hun har erfaring fra komplekse virksomheter med sentrale samfunnsoppdrag. Nystrøm har lang erfaring innen digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike lederroller, både i privat og offentlig sektor.

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet er også helt sentral for forsvarssektorens evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Jeg er derfor veldig glad for at Sofie Nystrøm med sin omfattende og viktige kompetanse fra sektoren har tatt på seg dette oppdraget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Sofie Nystrøm er født 7. januar 1978, og utdannet Master of Science i 2002 ved Purdue University i USA. Hun jobbet som prosjektleder og forsker i Senter for informasjonssikring fra 2002 til 2004. Fra 2004 var hun ansatt i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som sjef for NorCERT. Fra 2006 jobbet hun i Symantec som direktør for informasjonssikkerhetstjenester. Fra 2008 var hun Executive Vice President i DNB Bank ASA som konsernansvarlig for informasjon og sikkerhet. I 2014 var hun ansatt i Telenor ASA som Vice President, Head of Group Security. Fra 2015 til 2017 var hun direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security.

Om Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

NSM er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet.