Historisk arkiv

Blogger om ny generell del

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For å få inn innspill og synspunkter i arbeidet med ny generell del av læreplanen, inviterer Kunnskapsdepartementet lærere, forskere og andre til å skrive blogginnlegg.

Den generelle delen i læreplanverket handler om de overordnede målene for opplæringen. Den utgjør det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og den videregående opplæringen.

Uendret i 23 år

Generell del har stått uendret i 23 år. Flere gjennomganger har vist at det er manglende sammenheng mellom generell del og læreplanene for de ulike fagene i skolen. Derfor må generell del tilpasses fremtiden, samtidig som den tar vare på de lange linjene.

– Vi vi fortsatt ha en skole med et bredt syn på opplæringen. Skolen og lærerne skal fortsatt være med å bidra til at dagens barn og unge blir fremtidens voksne på en god måte. De skal mestre egne liv, finne sin plass i samfunnet, og de skal delta i et arbeidsliv vi ennå ikke vet hvordan ser ut, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på bloggen.

Les hele innlegget.

Alle kan blogge

Det er åpent for hvem som helst til å sende inn synspunkter til bloggen. Enten som kommentarer under blogginnleggene eller som egne blogginnlegg. Innspillene vil bli brukt i arbeidet med på lage et utkast til ny generell del av læreplanen. Utkastet til ny generell del vil bli sendt på høring i begynnelsen av 2017. Blogginnleggene er viktige innspill i arbeidet med ny generell del av læreplanen.

Bloggen finner du på nygenerelldel.regjeringen.no.