Historisk arkiv

Satser på nye Sentre for fremragende utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Jeg vil at flere norske studenter skal få bedre og mer variert undervisning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V). I forslaget til statsbudsjettet ligger det inne 25 millioner kroner til å heve utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Nå er det bestemt at pengene skal brukes til å opprette flere Sentre for fremragende utdanning (SFU).

– Vi trenger miljøer som går foran i arbeidet med å utvikle variert undervisning av høy kvalitet, for alle studenter fortjener å få god undervisning. Samfunnet og arbeidslivet trenger også gode kandidater fra universiteter og høyskoler. Derfor har jeg bestemt at de 25 millionene som er satt av til å styrke Dikus kvalitetsprogrammer skal brukes til å opprette flere SFUer, sier Nybø.

Bidra til kvalitet i utdanningen

Hensikten med å ha egne sentre for fremragende utdanning er å stimulere til utvikling av undervisning og læringsmåter i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.

– Vi vet at forelesninger er den mest benyttede undervisningsformen, og det er et stort potensiale for en mer innovativ undervisning hvor blant annet teknologi i større grad blir tatt i bruk. Det må spres kunnskap om og forskes mer på andre måter å organisere god undervisning på og her spiller SFUene en viktig rolle, sier Nybø.

Det overordnede målet er å bidra til utvikling av fremragende kvalitet i høyere utdanning og synliggjøring av at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter og høyskoler.

SFUene i front for bedre undervisning

SFU-ordningen skal forvaltes av det nye direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). De skal gjennom Dikus kvalitetsprogrammer lyse ut penger til prosjekter som skal bidra til at studentene lærer mer og bedre, som blant annet midler til digitalisering, til aktive undervisnings- og læringsformer, og altså støtte til flere Sentre for fremragende utdanning.

Satsingen på det som tidligere het Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, nå kalt Dikus kvalitetsprogrammer, er en del av opptrappingsplanen for "Kvalitet i høyere utdanning" i den reviderte langtidsplanen for forsking og høyere utdanning. Der varsles det at det skal brukes 250 millioner kroner de neste fire årene på tiltak for å heve utdanningskvaliteten.