Historisk arkiv

156 besto forkurs i matematikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

156 deltakere har bestått forkurset i matematikk, og kvalifiserer dermed for opptak til lærerutdanningen. De har gått fra karakteren tre i matematikk, til fire.

Alle søkere som hadde karakteren tre i matematikk, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg til å komme inn ved årets opptak til lærerutdanningene. I løpet av juli måned har forkursene vært avviklet ved utdanningsinstitusjoner over hele landet, og i dag kom resultatene. De viser at 156 studenter har bestått, noe som tilsvarer 39,2 prosent. Det er før klagefristen har gått ut, og før ny og utsatt prøve for de som var syke.

Flere kvalifiserte søkere til lærerutdanning
– Jeg er glad for at andelen som har bestått er på høyde med i fjor da den var høyere enn noen gang. Lærerutdanningene er krevende, og det skal de være. Karakterkravet, sammen med innføringen av en femårig mastergrad for lærere, er viktige ledd i kvalitetssikringen av utdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Også opptakstallene, som ble kjent tidligere i sommer, viser at mye går rett vei når det gjelder rekruttering av dyktigere lærere. Aldri før har flere kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7 og lektorutdanningen for trinn 8–13.

– Dette er gode nyheter som viser at læreryrket har blitt mer attraktivt, og at politikken denne regjeringen fører virker. Og det er kjempeviktig for at vi skal få kompetente lærere i klasserom over hele landet, sier Nybø.

En ekstra sjanse gir flere kandidater
Av totalt 398 deltakere som møtte til prøven på slutten av forkurset i matematikk, besto 156. Bestått forkurs vil i denne sammenheng tilsvare at man har oppnådd karakteren fire i den obligatoriske matematikken fra videregående skole, og dermed kvalifiserer for opptak ved lærerutdanningen landet rundt.

– Denne ekstra sjansen har gjort at flere motiverte søkere nå kvalifiserer for opptak til det som er ett av våre viktigste yrker, sier statsråden.

Høsten 2016 innførte regjeringen karakterkrav fire i den obligatoriske matematikken fra videregående skole for opptak til lærerutdanningen. Lærerstudenter som har gode karakterer fra videregående, har større sjansen for å fullføre lærerstudiet enn lærerstudenter med lavere karakterer.


Studentene som ikke har bestått, vil få informasjon fra Samordna opptak om hvordan de skal gå frem hvis de ønsker å klage. De vil også få tilbud om studieplass på et annet studium hvis de har søkt på andre studier og konkurrert seg inn på ett av dem.

Økning i prosentandelen som består
– Det er krevende å gå fra karakteren tre til fire på bare noen uker, så jeg har stor respekt for de som har klart dette, sier Nybø.

Årets tall viser at andelen som besto i år, er tilnærmet like stor i fjor på samme tidspunkt. I fjor var andelen som besto vesentlig høyere enn i 2017. I 2017 besto 33,8 prosent, mens i 2018 besto 40, 2 prosent.

Tallene er ikke endelige. Det gjenstår behandling av eventuelle klager, samt ny og utsatt prøve som avvikles 21. august.

Det er forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene. På Høgskolen i Innlandet (HiNN) besto 63,2% - noe som er rekordhøyt.

Utdanningsinstitusjon 2017 2018 2019
HiNN  18,2 %  26,7 %  63,2 %
HiØ  21,7 %  11,1 %  38,5 %
HVO  50,0 %  37,5 %  42,9 %
HVL  42,1 %  40,9 %  35,8 %
NLA  0,0 %  55,6 %  40,9 %
NORD  38,7 %  40,0 %  30,0 %
NTNU  51,3 %  38,5 %  47,7 %
OSLOMET 34,2 %  59,5 %  46,5 %
UiT  17,2 %  38,9 %  25,0 %
UiA  30,4 %  47,6 %  30,0 %
UiO  30,3 %  37,9 %  43,8 %
UiS  42,5 %  42,3 %  34,2 %
USN  28,0 %  34,1 %  31,7 %
Totalt: 33,8 %  40,2 %  39,2 %