Historisk arkiv

1 milliard til barnehager og SFO for å dekke tapt foreldrebetaling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil gi 1 milliard kroner til barnehager og SFO, for å kompensere for at foreldre slipper å betale for tilbudet mens det er koronastengt.

Barnehager og SFO er inntil videre stengt i perioden 13. mars til og med 13. april.

– Vi vil kompensere barnehagene og kommunene fullt ut for tapet av foreldrebetaling i denne perioden. Dette var vi tidlig ute med å varsle. Det gjorde at vi unngikk permitteringer. Samtidig har det sikret et tilbud til barn av ansatte i samfunnskritiske jobber og sårbare barn. Det gjør det også lettere å åpne tilbudet raskt hvis situasjonen tilsier det, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Regjeringen vil legge frem videre tiltak mot koronavirus neste uke.

Øker overføringene til kommunene

Regjeringen vil kompensere for foreldrebetalingen ved å øke overføringene til kommunene med 1 milliard kroner. Regjeringen foreslår også at det settes av 10 millioner kroner til en søknadsbasert ordning for SFO ved offentlig finansierte skoler, og 500 000 kroner til Longyearbyen lokalstyre.

Kompensasjon for foreldrebetaling og ordinært tilskudd vil avkortes dersom ansatte blir permittert, eller dersom allerede innbetalt foreldrebetaling ikke blir refundert. Kunnskapsdepartementet vil utarbeide retningslinjer for hvordan tilskuddet skal fordeles.

Alle foreldre slipper å betale for barnehage og SFO frem til 13. april. Det gjelder også for barn som av ulike grunner mottar et tilbud i denne perioden, for eksempel barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner. Fra og med 14. april må de som har barn i barnehage eller SFO betale.