Historisk arkiv

Brexit: Studentutveksling og forskningssamarbeid går som normalt ut året

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Midnatt fredag 31. januar forlater Storbritannia EU og EØS-avtalen. Ut året går alt samarbeid om studier, studentutveksling og forskning som normalt.

EU har nå signert utmeldingsavtalen med Storbritannia. I tillegg har Norge signert en egen brexit-avtale, som trer i kraft den 1. februar og varer ut 2020. Nå starter Storbritannia og Norge forhandlinger om det som vil bli vårt fremtidige forhold fra 2021.

- Storbritannia er det klare førstevalget for studenter som vil reise ut, og et av de europeiske landene vi har mest forsknings- og utdanningssamarbeid med. I år går alt som normalt, men fremover må vi vurdere hvilke nye avtaler vi trenger med Storbritannia innen neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Studentutveksling

Hvert år reiser om lag 350 norske studenter og 150 ansatte ved universiteter og høyskoler til Storbritannia med stipend fra Erasmus +, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Den avtalte overgangsperioden, som løper ut 2020, sikrer at de som planlegger å reise til Storbritannia i vår og i høst, vil kunne gjøre dette.

Den største usikkerheten er knyttet til om Storbritannia vil slutte seg til videre samarbeid i Erasmus +. Norske elever og studenter vil ikke kunne reise på studieopphold i Storbritannia med stipend fra Erasmus+ og lærestedene vil ikke kunne finansiere felles prosjektsamarbeid med midler fra Erasmus+ fra 2021 hvis Storbritannia ikke er med i programmet.

Helgradsstudenter

I tillegg studerer mer enn 5000 personer i Storbritannia på eget initiativ. De er tatt opp til studier i Storbritannia utenom EU-samarbeidet, og deres muligheter til å studere ved britiske universiteter og deres rett til utdanningsstøtte fra Norge blir ikke berørt av brexit. Ifølge britiske myndigheter vil norske studenter få oppholdstillatelse og mulighet til å søke studentvisum. Etter hvert kan det komme nye immigrasjonsregler.

Forskning

Storbritannia er et viktig samarbeidsland for Norge når det gjelder forskning. Samarbeidet knytter seg blant annet til deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Mer enn 60 prosent, eller nærmere 600 av samarbeidsprosjektene i Horisont 2020 med norsk deltaker samarbeider med Storbritannia. Også disse prosjektene går som normalt ut året. Dersom Storbritannia ikke deltar videre i programmene fra 2021, mister Norge en sentral samarbeidspartner.

Videre forhandlinger

Utenriksdepartementet leder en forhandlingsdelegasjon som arbeider med disse forberedelsene i samarbeid med departementene. Kunnskapsdepartementet er i dialog med forhandlingsdelegasjonen om oppfølging av forholdet til Storbritannia på våre områder.

Her kan du lese mer om brexit: