Historisk arkiv

Holbergprisen til grunnlegger av feministisk kunsthistorie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag ble det gjort kjent at britiske Griselda Pollock tildeles Holbergprisen for sin forskning innen femnistisk kunsthistorie og kulturstudier. I tillegg tildeles den danske teologen Frederik Poulsen Nils Klim-prisen.

– Jeg vil av hele mitt hjerte gratulere vinnerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Griselda Pollock og Frederik Poulsen er veldig verdige vinnere, sier forsknings og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. 

Britiske Griselda Pollock tildeles Holbergprisen for hennes forskning innen femnistisk kunsthistorie og kulturstudier. I tillegg tildeles den danske teologen Fredrik Poulsen Nils Klim-prisen.

Akademisk autoritet innen feministisk kunsthistorie

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris der forskere innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi blir hedret for akademiske bragder. Holbergprisen har en verdi på 6 millioner kroner og deles hvert år ut i en høytidelig seremoni ved Universitetet i Bergen i juni.

I dag offentliggjorde Holbergstyret at det er professor Griselda Pollock ved Leeds University som er årets vinner av Holbergprisen 2020. Hun har siden 1970-tallet vært en sentral akademisk autoritet på kjønn, ideologi og visuell kultur. Arbeidet hennes har bidratt til å endre forskningspraksis og forståelse av kunst. Hun får også anerkjennelse for å ha synliggjort banebrytende kunstnere som ellers ville ha blitt viet lite oppmerksomhet.

Nils Klim-prisen til ung dansk teolog

I år går Nils Klim-prisen til den danske teologen Frederik Poulsen.  Hvert å deles prisen ut til en nordisk forsker under 35 år som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder. Denne prisen har en verdi på 500 000 kroner og overrekkes under samme seremoni som Holbergprisen ved Universitetet i Bergen.

Frederik Poulsen tildeles prisen for sitt betydelige bidrag til forskning på Det gamle testamentet. Poulsen er adjunkt ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og har i en alder av 35 år allerede utgitt hele tre forskningsmonografier. Dette er første gang Nils Klim-prisen tildeles en teolog.

For mer om vinnerne se Holbergprisens nettsider.