Historisk arkiv

Ny styreleder ved Norges Handelshøyskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt Aase Aamdal Lundgaard som ny styreleder ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Jeg er veldig glad for at Aase Aamdal Lundgaard har tatt på seg vervet som styreleder. Hun sitter allerede i styret og kjenner derfor høyskolen godt. I tillegg har hun gjennom sin karriere i Deloitte fått god kjennskap til virksomheter som har nytte av den forskningen NHH bidrar med og ikke minst kandidatene som uteksamineres, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Bakgrunnen for skiftet er at tidligere styreleder Kari Olrud Moen ble utnevnt til  statssekretær i Finansdepartementet 24. januar og dermed trakk seg fra styrevervet.

I tillegg har departementet oppnevnt Miao Reinlund som styremedlem. Hun er i dag varamedlem i styret.

Oppnevningene gjelder for den gjenværende styreperioden frem til og med 31. juli 2021.

Nye styremedlemmer:
Aase Aamdal Lundgaard fra Oslo er nåværende styremedlem og tar nå over som styreleder. Lundgaard er partner i Deloitte Norge. Lundgaard har lang ledererfaring hvor hun bl.a. som daglig leder i Deloitte Norge.  

Miao Reinlund fra Bergen, er Chief Operating Officer ved Sixty AS. Reinlund har lang erfaring fra næringslivet og styreerfaring fra kultursektoren.

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.