Forsiden

Historisk arkiv

OECD: Mye samarbeid i norske barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ansatte i norske barnehager samarbeider mer enn barnehageansatte i andre land. De deler også oftere kunnskap med hverandre. Hele 94 prosent av de ansatte i norske barnehager har deltatt i faglig utvikling.

Det kommer frem i en rapport om barnehageansatte i ni land som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) publiserer i dag.

– Dette er gode nyheter for de over 275 000 barna som går i norske barnehager. Det er viktig at de ansatte samarbeider godt og deler kunnskap. Det er med på å styrke barnehagenes arbeid med å se og følge opp behovene til alle barna, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. 

Samarbeid og faglig utvikling henger sammen

Over 2000 norske barnehageansatte har deltatt i undersøkelsen. Resultatene viser at de norske ansatte skiller seg spesielt ut med høy grad av samarbeid. De gir hverandre også oftere tilbakemeldinger enn i andre land.

Undersøkelsen viser at når samarbeidet øker, så øker sannsynligheten for at de ansatte deltar aktivt i faglig utvikling. Så å si alle ansatte i norske barnehager (94 prosent) har deltatt i faglig utvikling i løpet av de siste 12 månedene, for eksempel i form av videre- og etterutdanning eller fagsamling i barnehagen.

Trygge på trøst og støtte, mindre på teknologi

Et annet funn er at når lederen prioriterer arbeid med barnehagens pedagogiske kvalitet så opplever de ansatte at de fremmer barnas trivsel, læring og utvikling. De ansatte opplever mest mestring når det gjelder å gi barna følelse av trygghet, hjelpe barna til å samarbeide og til å roe og trøste barn som er opprørte. Samtidig opplever de minst mestring når det gjelder å bruke digital teknologi   overfor barna, hvordan de skal støtte barn fra ressurssvake hjem, og hvordan de skal stimulere barnas interesse for kulturelle likheter og forskjeller.

Regjeringen satser på kvalitet i barnehagen
Regjeringen har satset mye på styrke innholdet og den pedagogiske kvaliteten i barnehagene. Siden 2016 er det årlig bevilget nær 450 millioner kroner til kompetanse- og kvalitetstiltak i barnehagene, som har gitt etter- og videreutdanning for mange barnehageansatte. Regjeringen innførte ny rammeplan for barnehagene i 2017, og andelen barnehagelærere er nå økt til 42 prosent, fra 38,6 prosent i 2016.

– Vi vet at gode ansatte er det viktigste for at barna skal trives og utvikle seg i barnehagen, og vi vet at barnehagelærerne har nøkkelrollen i det pedagogiske arbeidet. Derfor vil vi fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten i barnehagene. På sikt ønsker vi også å øke andelen barnehagelærere til 50 prosent, sier Melby.    

Se flere i funn i rapporten her