Historisk arkiv

Syv fremragende forskere mottar Kavliprisen for 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kavliprisen 2020 går i år til syv fremragende forskere fra fem forskjellige land. De har bidratt med ny kunnskap om sorte hull i universet, frembrakt ny innsikt om hvordan kroppen oppfatter temperatur og trykk, og utviklet mikroskoplinser som tillater oss å se detaljer vi ikke har sett tidligere.

– På vegne av regjeringen har jeg gleden av å gratulere syv fremragende forskere med årets Kavlipris. Takket være dem vet vi mer om galaksen som et økosystem, kompleksiteten i hjernen, og vi har muligheten til å se detaljer som er mindre enn en milliondels millimeter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Kavliprisen belønner forskere for banebrytende fremskritt innenfor astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisen deles ut annethvert år, og prisbeløpet er en million dollar innenfor hvert av de tre feltene som prisen dekker.

Årets vinner innen astrofysikk

Professor Andrew Fabian (Storbritannia) ved Universitetet i Cambridge, mottar Kavliprisen i astrofysikk for å ha økt vår forståelse om universet som økosystem. Forskningen hans tegner et bilde av supermassive svarte hull som driver strømmen av varm gass ut av galaksen, omfordeler energi rundt i universet og danner byggesteinene for fremtidige galakser.

Prisvinner i astrofysikk, Andrew Fabian.

Årets vinnere innen nanovitenskap

Kavliprisen i nanovitenskap går til forskerne Harald Rose (Tyskland), Maxmilian Haider (Østerrike), Knut Urban (Tyskland) og Ondrej L. Krivanek (Storbritannia og Tsjekkia). De mottar prisen for sitt arbeid med å utvikle aberrasjonskorrigerte linser som gjør det mulig å lage bilder med en oppløsning på mindre enn en milliondels millimeter. Det teknologiske fremstøtet gjør det dermed mulig for vitenskapen å se detaljer på et nivå som man aldri har sett tidligere.

Prisvinnere i Nanovitenskap Harald Rose, Maxmilian Haider, Knut Urban og Ondrej L. Krivanek.

Årets vinnere innen nevrovitenskap

Kavliprisen i nevrovitenskap gis til David Julius (USA) og Ardem Patapoutian (USA) for deres oppdagelse om hvordan temperatur og trykk sanses i hjernen.  I løpet av de siste to tiårene har Julius og Patapoutian uavhengig av hverandre beskrevet de molekylære mekanismene som ligger til grunn for følsomheten for temperatur og trykk, så vel som smerte, og frembrakt ny innsikt i fysiologi og sykdom hos mennesker.

Prisvinnere innen nevrovitenskapDavid Julius og Ardem Patapoutian

Fakta

  • Kavliprisen er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kunnskapsdepartementet og stiftelsen The Kavli Foundation (USA)
  • Kavliprisen blir vanligvis utdelt i Oslo under en seremoni ledet av Hans Majestet Kong Harald etterfulgt av en bankett i Oslo rådhus. På grunn av COVID-19-pandemien er årets prisseremoni utsatt og vil bli holdt sammen med prisseremonien for 2022 i september 2022.

Mer informasjon om Kavliprisen, prisvinnerne i 2020 og deres arbeid finnes på www.kavliprize.org.