Historisk arkiv

Smittevernveilederen for videregående skole kommer i neste uke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har bedt om utsatt frist for å få tid til en kort høringsrunde med partene som har gitt innspill til veilederne.

Opprinnelig skulle den nye veilderen for videregående skole kommet fredag 19. mars. 

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er enige i utsettelsen og smittevernveilederne kommer derfor i neste uke, uke 12.