Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Universiteter og høyskoler slår seg sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at fire sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren skal gjennomføres fra 1. januar 2016. NTNU blir Norges største universitet, Høgskolen i Sørøst-Norge blir en stor aktør når det gjelder å utdanne lærere, sykepleiere og ingeniører, mens i nord samles nesten all høyere utdanning på to universiteter.

– Norge må skape nye arbeidsplasser, sikre innovasjon og løse de store utfordringene innen helse, skole og velferd. En viktig nøkkel er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning. Med strukturreformen tar vi et stort skritt, ved at ressursene samles på færre, men sterkere institusjoner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark slår seg sammen og blir Høgskolen i Sørøst-Norge. Den nye institusjonen skal ha studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

– Høgskolen i Sørøst-Norge har som mål å bli et arbeidslivs- og profesjonsrettet universitet. Det målet støtter jeg. Dette vil bli en helt sentral aktør i arbeidet med å utdanne de sykepleierne, ingeniørene og lærerne Norge trenger, sier Røe Isaksen. 

Høgskolen i Sørøst-Norge etableres med ekstern styreleder og ansatt rektor, og regjeringen kommer til å oppnevne et fellesstyre som vil få myndighet til å treffe beslutninger som angår etablering av den nye høyskolen.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) blir slått sammen til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– NTNU blir Norges største universitet og et virkelig kraftsentrum for teknologifag, etter denne sammenslåingen. Samtidig vil NTNU få en stor faglig bredde, noe som gir spennende muligheter på mange områder og på tvers av fag, sier Røe Isaksen.

NTNU skal ha campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en faglig portefølje som inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet. NTNU vil også være et nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

For å legge til rette for at sammenslåingen gjennomføres på en god måte, utvides styret for NTNU med fire medlemmer fra 1. januar 2016 og ut styreperioden som avsluttes 31. juli 2017. Denne utvidelsen skal sikre at både ansatte og studenter fra campuser som ikke ligger i Trondheim, skal være representert i styret.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) slår seg sammen under navnet Universitetet i Nordland.

– Dette vil styrke Nordland og Helgeland i et langsiktig perspektiv. Sammenslåingen skal gi regionen en sterk nasjonal aktør innenfor høyere utdanning og forskning og sikre bærekraft både for virksomheten på Helgeland og for universitetet som helhet, sier kunnskapsministeren.

Universitetet får nytt styre fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Regjeringen vil også oppnevne et fellesstyre til å lede sammenslåingen.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 18,5 millioner kroner i 2015. – Vi mener det er særlige omstillingsbehov for virksomheten på Nesna, og det kan også bli aktuelt at Høgskolen i Nord-Trøndelag ønsker å være med på sammenslåingen.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) blir slått sammen og får navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

– Denne sammenslåingen vil bidra til å styrke blant annet teknologiområdet og de sosial- og helsefaglige tilbudene i nord. Nye UiT vil i enda større grad kunne bidra til utvikling og vekst i regionen, sier Røe Isaksen.

Miljøene ved dagens høyskoler i Narvik og Harstad vil få lettere tilgang til grunnforskningsmiljøer, noe som skal gi økt kvalitet og faglig styrke. Institusjonene har kommet frem til at universitetet fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik. Det er lagt opp til at det skal etableres styrings- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik.

Styret for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet skal utvides med representanter for virksomhetene i Narvik og Harstad ut styreperioden, som varer til 31. juli 2017.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

Les mer - kongelige resolusjoner: