Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Hege Nilssen ny direktør for nye Utdanningsdirektoratet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hege Nilssen (47) er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør for det nye Utdanningsdirektoratet med ansvar for barnehage, grunnopplæring og IKT.

– I det nye direktoratet samler vi gode fagmiljøer for å utvikle bedre barnehager og skoler. Hege Nilssen skal lede et nytt direktoratet med nytt mandat og en helt ny organisering, og arbeidet med IKT-satsing vil stå sentralt. Hennes brede ledererfaring og innsikt i kunnskapssektoren gjør henne godt rustet for jobben, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Det nye Utdanningsdirektoratet med ansvar for barnehage, grunnopplæring og IKT er en sammenslåing av Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen. Direktoratet blir formelt etablert 1. januar 2018.

Nilssen har siden mai 2016 vært konstituert direktør for Utdanningsdirektoratet. Før det var hun blant annet divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet og sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget.

– IKT-senteret og Utdanningsdirektoratet er nå i gang med en fusjonsprosess, og jeg gleder meg til å lede den prosessen. Vi skal bygge en ny organisasjon, og vi har dyktige medarbeidere til oppgaven. Sammen vil vi stå bedre rustet til å fremme gode skoler og barnehager. Ledelse handler om å gi retning, men også om det å lytte og involvere. Det er nødvendig hvis det nye direktoratet skal lykkes med å bidra til økt trivsel og læring i en stadig mer digital hverdag, sier Hege Nilssen.

Hege Nilssen