Historisk arkiv

Nesten 10 000 lærere søkte om videreutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

9 522 lærere søkte om å ta videreutdanning innen fristen 1. mars. – Det er gledelig at søkertallene holder seg på et svært høyt nivå. Dette viser at det er mange engasjerte og dyktige lærere som ønsker seg faglig påfyll, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Innen 15. mars må kommunene godkjenne søknadene fra sine lærere, før de kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudene. 

Med over 9 500 søkere i år ser det ut som om trenden med høye søkertall holder seg. Nå er det viktig at kommunene godkjenner flest mulig søknader innen 15. mars, slik at de lærerne som ønsker seg og trenger faglig påfyll får dette, understreker kunnskapsministeren. 

I fjor søkte 10 627 lærere om å ta videreutdanning, mens det året før var 8 450 søkere. Over 5 600 lærere fikk i fjor plass på et studietilbud, og like mange lærere kan få tilbud om studier til høsten. 

Regjeringen har nesten tredoblet antall studieplasser til videreutdanning for lærere siden 2013. I samme periode har antall lærere som søker om videreutdanning mer enn doblet seg. 

– Regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning for lærere, og bare i 2017 bruker vi om lag 1,3 milliarder kroner på dette, sier Røe Isaksen. 

Nye kompetansekrav

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk, engelsk, samisk og norsk tegnspråk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene. 

Rundt 30 000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle kravene. Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i disse fagene oppfyller kompetansekravene. 

– Alle skoler og kommuner må jobbe for at lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk oppfyller de nye kompetansekravene fra 2025. De høye søkertallene til videreutdanning er veldig positive, og viser at mange skoler og kommuner er godt i gang med å nå dette målet, sier Røe Isaksen. 

Over 2300 lærere har søkt om videreutdanning i matematikk, mens i overkant av 1800 lærere har søkt om videreutdanning i engelsk. Over 1500 lærere vil ta videreutdanning i norsk. 

Fornøyd med studiene

En spørreundersøkelse blant lærere som tok videreutdanning i fjor, viser at et stort flertall er svært godt fornøyd med tilbudet. Syv av ti lærere som har tatt videreutdanning mener de har blitt bedre til å undervise, og at elevene deres lærer mer. 

– Dette viser at videreutdanningstilbudene jevnt over holder en høy kvalitet – og ikke minst at de gir lærerne nyttige verktøy og metoder de kan bruke i klasserommet, sier Røe Isaksen. 

Flere undersøkelser, som for eksempel den internasjonale TIMSS-studien som kom før nyttår, viser en sammenheng mellom lærernes faglige fordypning og hvor mye elevene lærer. Undersøkelser viser også at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. 

– Høyre og regjeringen jobber for en skole der alle elever får like muligheter til å utvikle seg og lære, uavhengig av hva slags familiebakgrunn de har. Da må vi satse på lærerne, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

FAKTA

9 522 lærere søkte om å ta videreutdanning innen fristen 1. mars. I fjor søkte 10 627 lærere, mens det i 2015 var 8 450 søkere. 

Flest lærere har søkt om videreutdanning i matematikk (2 305), etterfulgt av engelsk (1 809) og norsk (1 534). 

Over 5 000 lærere kan få plass på et studietilbud til høsten. I år kan flere lærere enn tidligere få tilbud om videreutdanning i praktisk-estetiske fag enn tidligere. 

En ny strategi for videreutdanning for lærerekom i 2015.Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, Skolenes Landsforbund, Lektorlaget og Skolelederforbundet står sammen om strategien Kompetanse for kvalitet.