Historisk arkiv

Vil forby ansiktsdekkende plagg i all undervisning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lovforslaget som regjeringen sendte til Stortinget i dag vil gjelde for barnehager, skoler, høyere utdanning og opplæring av nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven.

– Et forbud mot ansiktsdekkende plagg vil sikre åpen kommunikasjon med barn, elever, studenter og nyankomne innvandrere i undervisningssituasjoner. Det er avgjørende for et godt læringsmiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Forbudet gjelder i undervisningssituasjoner

Opprinnelig foreslo regjeringen at forbudet skulle gjelde på hele utdanningsinstitusjonens område, og i hele arbeidstiden. Etter ny regjeringsplattform og innspill i høringen, har regjeringen endret forslaget. Forbudet skal kun gjelde mens undervisning foregår.

Forbudet vil gjelde for elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Forbudet vil også gjelde skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område, som for eksempel skoleturer (se faktaboks under).

For barnehagen vil forbudet gjelde de ansatte i hele arbeidstiden, fordi barn i barnehagen til enhver tid har behov for åpen og trygg kommunikasjon.

– Elever, studenter og lærere må kunne se ansiktene til hverandre. Dette støtter også flertallet av høringsuttalelsene, og vi mener å ha funnet en god balanse mellom hensynet til et godt læringsmiljø og individets frihet. Derfor har det vært viktig å ramme inn et forbud til å gjelde undervisningssituasjoner. Særlig på universiteter og høgskoler er det i stor grad voksne mennesker som må kunne ta selvstendige vurderinger om tildekking utenfor klasserom og forelesningssaler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Klarere nasjonalt regelverk           
       
I dag kan det innføres lokale forbud. Dette er gjort ved enkelte videregående skoler i Østfold og Akershus, i Oslo-skolen og noen høyskoler. Med et nasjonalt forbud ønsker regjeringen å gi barnehager og alle utdanningssteder et klarere regelverk å forholde seg til. Det vil gi likere regler over hele landet, samtidig som det gis rom for et videre forbud lokalt.

–  Norge kan bli det første landet i Norden som får et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg som burka og nikab i undervisning. Norge er et åpent samfunn hvor vi skal se ansiktet på hverandre. Derfor er signalkraften i et slikt forbud viktig, sier finansminister Siv Jensen(FrP).


Det legges også opp til at det enkelte utdanningssted skal håndheve det nasjonale forbudet selv, og det vil bli tydeligere hvilke reaksjoner arbeidsgiver og utdanningssteder kan benytte. Dialog med den det gjelder skal alltid forsøkes før reaksjoner iverksettes. Den mest alvorlige reaksjonen vil i ytterste konsekvens overfor en elev være bortvisning, for en student vil det være bortvisning eller utstenging, mens for nyankomne innvandrere kan det innebære stans i introduksjonsprogrammet eller opplæringen.  Ansatte som bryter regelen flere ganger risikerer å miste jobben.

Hvis Stortinget vedtar forslaget, vil forbudet bli innført fra august.

Mer om forslaget:

  • Ansiktsdekkene plagg er for eksempel finlandshette og nikab. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Det blir unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr.
  • I barnehagen vil forbudet bare gjelde for de ansatte, og det vil gjelde i hele arbeidstiden. Forbudet gjelder ikke barna i barnehagen, fordi erfaring viser at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder.
  • I skoler, folkehøyskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven gjelder forbudet for elever og ansatte som underviser. Men forbudet gjelder bare i selve undervisningen, ikke ellers. Det betyr at elever og lærere kan bruke ansiktsdekkende plagg i pauser og friminutt, og på personalmøter på skolens områder utenom undervisning. Lærere som har oppsyn med elever i friminuttene kan ikke bruke ansiktsplagg.
  • Leksehjelp og SFO vil bli omfattet av forbudet. Men også her kan plagget brukes av ansatte i pauser, når elevene ikke er til stede.
  • I universiteter, på høyskoler og i fagskoler blir det forbudt for studenter og ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i undervisningen. Som i skolen vil forbudet ikke gjelde i pauser og på institusjonens område for øvrig. Selvstudium i lesesalen blir ikke omfattet av forbudet.
  • I introduksjonsprogram og opplæring for nyankomne innvandrere etter introduksjonsloven gjelder forbudet for deltakerne og de som underviser, men også bare i opplæringssituasjoner.
  • Undervisningkan skje både på og utenfor institusjonens område. Undervisning omfatter også turer, ekspedisjoner, arrangement, praksis og lignende i regi av skoler og læresteder.