Historisk arkiv

Stor økning i antall lærlinger i offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at veksten i antall læreplasser i Norge fortsetter. De siste fem årene har antall lærlinger i offentlig sektor økt kraftig. – Det er bra at den systematiske satsingen på flere læreplasser gir resultater. Flere lærlinger får nå muligheten til å ta fagbrevet sitt, og Norge får flere dyktige fagarbeidere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

De siste fem årene har kommunal sektor fått 32 prosent flere lærlinger. Statlig sektor har hatt en økning på 25 prosent. Til sammenligning har økningen i privat sektor for samme periode vært på 16 prosent.

Flere lærlinger
– Privat næringsliv har fortsatt langt flere læreplasser, men vi ser nå  at offentlig sektor jobber offensivt og tar sin del av ansvaret. I Jeløya-plattformen sier vi at det skal stilles klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger. For selv om vi ser en kraftig vekst er potensialet for å ta enn flere lærlinger i offentlig sektor fortsatt stort, sier Sanner.

I 2018 styrkes de yrkesrettede utdanningene med 70 millioner. En del av midlende skal styrke arbeidet med å rekruttere nye lærebedrifter i fylkene, samtidig som regjeringen stiller tydelige krav til offentlig sektor.

Regjeringen satser på lærlinger
I 2017 fikk 20 800 elever læreplass. Dette er det høyeste antallet som er registrert siden målingene begynte i 2011.

– Med flere læreplasser får flere elever muligheten til å fullføre utdanningen sin og komme seg inn i arbeidslivet. Vi trenger denne arbeidskraften for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden.

Regjeringens satsing på læreplasser inkluderer blant annet:

• Økt lærlingtilskudd med 21 000 kroner per kontrakt.

• Skjerpet krav om bruk av lærlinger overfor bedrifter som vil vinne offentlige anbud.

• Egen strategi for å øke antall lærlinger i statlige virksomheter. 

Nye lærekontrakter fordelt på sektor. 2012-2017. Antall.

Diagram som beskriver økningen

Kilde: Utdanningsdirektoratets statistikk om fag- og yrkesopplæring