Historisk arkiv

Utreder flere studieplasser i medisin i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet setter ned en arbeidsgruppe som blant annet skal utrede muligheten for å øke antallet studenter innenfor dagens medisinstudier.

– Over 3000 nordmenn studerer medisin i utlandet. Det tilsvarer nær halvparten av norske medisinstudenter. Leger som blir utdannet i Norge er tett på spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Utredningen gir en mulighet til å tilpasse undervisningen til de behovene og det systemet vi har her. Det er positivt hvis norske medisinstudenter i utlandet kan få relevant erfaring fra det norske helsevesenet under studiene, sier forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Utredningen er en oppfølging av vedtak i Stortinget. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget fem millioner kroner til dette arbeidet.

Målsettingen er å øke antall studieplasser innenfor medisin i Norge, og arbeidsgruppen vil vurdere å øke antall studiesteder. Blant annet skal arbeidsgruppen vurdere kapasiteten på de medisinske fakultetene, og tilgangen på praksisplasser. Arbeidsgruppen leverer sin rapport innen utgangen av september 2019.

Arbeidsgruppen skal i tillegg vurdere en modell der studenter som studerer medisin i utlandet, kan ta de siste årene i Stavanger. Det vil i tilfelle skje gjennom et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen.

– Jeg er tilfreds med at dette utredningsarbeidet settes i gang nå. Det er spennende å få vurdert en modell som kan gjøre det mulig for norske medisinstudenter i utlandet å bli kjent med norsk helsetjeneste på denne måten, sier helseminister Bent Høie.

Arbeidsgruppen skal bestå av

Leder:

  • Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og atferdsmedisin, NTNU

Medlemmer:

  • Steinar Hunskår, prodekan for utdanning, Det medisinske fakultet, UiB
  • Geir Sverre Braut, professor II, UiS
  • Elisabeth Farbu, klinikksjef, SUS
  • Karin Straume, fagdirektør, Helsedirektoratet
  • Jeppe Emmersen, Vice Dean Education, Faculty of Medicine, Aalborg University