Historisk arkiv

Avvikler forkurs i matematikk for lærerstudenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet viderefører ikke den midlertidige ordningen med forkurs i matematikk for lærerstudenter. – Forkurset har gitt flere søkere mulighet til å komme inn på en lærerutdanning og det har vært viktig i en overgangsperiode. Nå ser vi imidlertid at det er en større andel enn før som oppfyller mattekravet. Derfor avvikler vi dagens ressurskrevende forkurs, og satser heller på en nettbasert løsning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I 2016 ble det bestemt at man må ha karakter fire i den enkleste matematikken fra videregående skole, for å komme inn på lærerutdanningene. Som følge av det, regnet man med at det ville bli en midlertidig nedgang i antall kvalifiserte søkere.

Forkurset ble derfor opprettet samme år for å gi søkere med karakter tre i matematikk, mulighet til å forbedre karakteren sin. Totalt har 649 kandidater bestått kurset. 

– Forkurset har hele tiden vært planlagt som en midlertidig ordning, understreker Nybø.

Siden innføringen av mattekravet har det blitt stadig flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. I 2019 var til sammen 74 prosent av førstevalgsøkerne til grunnskolelærer- og lektorutdanningene kvalifiserte. Dette er den høyeste andelen noen gang.  

–Vi ser at søkermassen i stor grad har tilpasset seg firerkravet, sier Nybø.

5 millioner til kvalifiseringskurs på nettet

Forkurset i matematikk var et intensivt opplegg over fire uker. For en del var kurset for kort til å forbedre karakteren og mange bestod ikke. Kurset var dessuten veldig ressurskrevende.

De som har satset på at det kommer et forkurs i 2020 skal likevel få et tilbud. Nå vil regjeringen bruke 5 millioner kroner på kvalifiseringskurs over nettet.

– Vi er i dialog med Universitet i Sørøst-Norge (USN) om å ta hovedansvaret for å lage et nettbasert kurs til de som vil forbedre karakteren i matematikk frem mot neste opptak, sier Nybø.

Kurset skal tilbys over hele landet. Det skal gå over en lengre periode enn de fire ukene forkurset varte, og skal legge til rette for at man kan ta en privatisteksamen.

Må stille krav til de som skal bli lærer

Statsråd Nybø mener det er viktig at de som tas opp til lærerutdanning, klarer de faglige kravene som de møter i utdanningen. Kravet om karakter fire i matematikk er viktig for å få bedre kvalifiserte studenter med gode forutsetninger for å fullføre utdanningen.

– Vi har gjort utdanningen femårig og stiller høyere krav til de som skal bli lærere. Jeg tror det er viktig for at flere både skal velge, og gjennomføre, en lærerutdanning i årene som kommer, sier Nybø.

Regjeringen skal i tillegg bruke 5 millioner kroner på å legge til rette for at flere  menn vil velge lærerutdanning for de yngste elevene. Kunnskapsdepartementet vil gå sammen med utdanningsorganisasjoner og lærerutdanninger for å utvikle et felles rekrutteringstiltak med bruk av rollemodeller.

– Det er et stort behov for lærere fremover. Vi må samme med utdanningsinstitusjonene jobbe for enda flere kvalifiserte søkere, sier Nybø.

Fakta

  • I perioden 2016-2019 har andel kvalifiserte førstevalgsøkere til grunnskoleutdanningene (GLU) og lektorutdanning til sammen, økt fra 70 % i 2016 til 74% i 2019. Dette er det høyeste noen gang. Andelen søkere som kvalifiserer uten forkurs, er høyere i dag enn før firerkravet ble innført.
  • Til GLU 1–7 har andelen kvalifiserte førstevalgssøkere økt med 5 prosentpoeng fra 2016 – 2019, og 7,5 prosentpoeng siden 2010. Til GLU 5–10 var det en liten nedgang fra 2018- 2019, men nivået er høyere enn tidligere år.
  • De som er interessert i mer informasjon nettkurset, kan ta kontakt med Universitet i Sørøst-Norge på epost: mattekurs@usn.no