Historisk arkiv

Ekspertutvalg anbefaler flere studieplasser i medisinutdanningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag tar mer enn 40 prosent av alle norske medisinstudenter utdanningen sin i utlandet. Et ekspertutvalg mener en større andel bør ta utdanningen sin i Norge. – Norske legestudenter i utlandet får en god utdannelse, men de utdannes til et annet helsevesen enn det vi har. Derfor har et utvalg kommet med forslag til hva som trengs for å utdanne flere av de legene vi trenger her hjemme, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Utvalget har vært ledet av Hilde Grimstad, professor i medisin ved NTNU og leverte onsdag sin rapport til Kunnskapsdepartementet.

Utvalget anbefaler blant annet:

  • Økning fra dagens 646 studieplasser i medisin til 1076, totalt 440 flere studieplasser
  • Etablering av nye campus (ikke nye læresteder) utenfor universitetsbyene for å inkludere en større del av helsetjenesten i hele lande
  • Bygge videre på eksisterende samarbeid mellom UiB og UiS om økt satsing på medisinutdanningen i Stavanger
  • Reduksjon av Lånekassens økonomiske støtte til medisinutdanning i utlandet, parallelt med økning av studiekapasiteten i Norge
  • Utvalget er splittet i synet på om flere enn dagens fire norske universiteter skal gis anledning til å tildele graden cand.med.

– Utvalgets forslag gir oss et godt utgangspunkt for å vurdere behovet for og hvordan vi eventuelt kan øke kapasiteten på medisinutdanning i Norge. Blant annet foreslår utvalget modeller der studentene enten tar hele utdanningen sin i Norge eller hvor studenten tar deler av utdannelsen i utlandet, men fullfører de siste årene i Norge. Det vil gjøre at de kommer tettere på spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten her hjemme, sier Nybø.

– En del av forslagene i rapporten er både omfattende og kostbare. Det å opprette 440 nye studieplasser vil koste om lag 1,2 milliarder kroner og mener det er vanskelig å få til innen 2027, slik utvalget foreslår. Jeg er også skeptisk til forslaget om å redusere støtten til studenter som tar medisinutdanningen i utlandet, sier Nybø.

Nå skal rapporten sendes ut på høring slik at blant annet helse- og utdanningssektoren kan få komme med sine innspill.

– Så blir det til slutt en politisk beslutning hvorvidt vi skal opprette flere studieplasser i Norge og i så fall hvor disse plassene skal være, sier Nybø.

Les hele Grimstadutvalgets rapport her