Historisk arkiv

Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske. – Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til mer enn ett land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I statsråd 1. november ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar neste år.

Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Det er UDI som skal behandle søknadene om norsk statsborgerskap fra utenlandske statsborgere og tidligere norske borgere.

Mer informasjon om regler og søknadsprosedyrer  finnes på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.