Historisk arkiv

Nye styremedlemmer ved Kunsthøgskolen i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Anna Lindal, Morten Gjelten, Gunn Elin Bjørneboe og Kjetil Trædal Thorsen til å være styremedlemmer ved Kunsthøgskolen i Oslo i neste periode. Varamedlemmer er Lubna Jaffery og Per Magnus Sandsmark.

– Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. KHiO har god rekruttering av studenter og høy gjennomstrømming på utdanningene. Jeg har tiltro til at styremedlemmene vil bidra til å opprettholde de høye ambisjonene for høyskolen og at de vil styrker det kunstneriske utviklingsarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Nye styremedlemmer:

Anna Lindal er svensk og kunstnerisk frilanser. Hun er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Lindal er tilknyttet Operahøgskolan ved Stockholms Konstnerlige Høgskole og er tidligere dekan ved Gøteborgs universitet.  

Morten Gjelten fra Asker er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Han er direktør for Norsk teater- og orkesterforening. Gjelten har tidligere vært administrasjonsdirektør ved Det Norske Teater og finansdirektør ved Trøndelag teater.

Gunn Elin Bjørneboe fra Oslo har vært universitetsdirektør ved UiO i 12 år og har omfattende styre- og ledererfaring fra offentlig sektor. Hun er nå spesialrådgiver ved UiO.

Kjetil Trædal Thorsen fra Oslo er partner i arkitektfirmaet Snøhetta. Thorsen har lang erfaring i å bygge opp en internasjonal anerkjent virksomhet.

Varamedlemmer:

Lubna Jaffery (Bergen), seniorrådgiver, IMDi Vest

Per Magnus Sandsmark (Volda), direktør Nynorsk kultursentrum

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.