Historisk arkiv

Nye styremedlemmer ved Universitet i Agder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Universitetet i Agder (UiA) for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Tom Fidjeland, Solveig Løhaugen, Lars Petter Maltby og Hanne Kathrine Krogstrup til å være styremedlemmer ved Universitet i Agder i neste periode. Varamedlemmer er Kari Jussie Lønning og Joseph Salomonsen.

– Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. UiA har gode resultater innenfor både forskning og utdanning og er i en positiv utvikling som regional drivkraft. Styremedlemmer som representerer arbeidslivet i offentlig og privat sektor er derfor viktig for å støtte opp under dette arbeidet videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø(V).

Nye styremedlemmer:

Tom Fidjeland fra Kristiansand er direktør for Cameron Sense. Han er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Fidjeland har omfattende erfaring fra lokal leverandørindustri og har også styreerfaring fra flere selskaper.

Solveig Løhaugen fra Kristiansand er advokat i Wigemyr og Co DA. Hun har bred styreerfaring og ble kåret til året styreleder på Sørlandet i 2017. Løhaugen har betydelig erfaring offentlig og privat sektor i regionen.

Lars Petter Maltby fra Arendal er CTO i Eyde klyngen og daglig leder i Eyde Innovation Center. Han har omfattende innovasjonskompetanse og har vært sentral i utviklingen av nytt næringsliv i regionen.

Hanne Kathrine Krogstrup fra Aalborg er professor og leder ved Aalborg Universitet. Hun har vært styreleder og medlem av ulike akkrediteringspaneler i Norge (NOKUT), samt medlem av flere ekspertgrupper, råd, nemder og utvalg nasjonalt og internasjonalt.

Varamedlemmer:

Kari Jussie Lønning (Drammen) fagdirektør, Den norske legeforening

Joseph Salomonsen (Oslo) seniorrådgiver IMDi

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.