Historisk arkiv

Nye styremedlemmer ved Universitetet i Sørøst-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Sverre Gotaas til å være styreleder ved Universitetet i Sørøst-Norge i neste periode. Mogens Rysholt Poulsen, Kristin Saga og Tine Rørvik er oppnevnt til å være styremedlemmer. Varamedlemmer er Javad Mushtaq og Cecilie Daae.

– Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. Universitetet jobber fortsatt med realisere fusjonen, integrere fagmiljøer og utvikle organisasjonsstrukturen. Derfor er det viktig at styret har erfaringer fra ulike samfunnsområder som USN samarbeider med gjennom utdanning og forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Nye styremedlemmer:

Sverre Gotaas fra Horten er administrerende direktør i Herøya Industripark. Han er nåværende styremedlem og blir nå styreleder. Gotaas har omfattende styreerfaring, blant annet som styremedlem i Forskningsrådet og styreleder for divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø. Han er også mangeårig leder i regionalt næringsliv.

Kristin Saga fra Sandefjord er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Hun er regiondirektør i NHO Vestfold og Telemark og har solid kunnskap om arbeidslivets kompetansebehov fra lederroller i offentlig og privat sektor i regionen.

Tine Rørvik fra Porsgrunn er direktør for sirkulærøkonomi i SCG Chemicals. Hun er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Rørvik har omfattende erfaring innen innovasjon og teknologi fra næringslivet i regionen.

Mogens Rysholt Poulsen fra Aalborg er dekan ved Det ingeniør- og naturvidenskapelige fakultet på Aalborg Universitet. Han har mange års erfaring med innovasjon, entreprenørskap og samhandling med arbeidslivet. Han har grundig kjennskap til ingeniørområdet, som er sentralt på USN.

Varamedlemmer:

Javad Mushtaq (Oslo), direktør, Nordic Impact Investment Katapult

Cecilie Daae (Oslo), direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studentene.