Historisk arkiv

Nytt krav skal gjøre undervisningen til studenter bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Totalt har nesten 100 000 søkere fått tilbud om en studieplass denne høsten. Men én av tre studenter fullfører ikke studiene i løpet av åtte år, viser tall fra SSB. Nytt krav fra Kunnskapsdepartementet skal nå gjøre undervisningen til studenter bedre.

Rekordmange har nå fått tilbud om studieplass og et nytt krav til underviserne skal sikre et enda bedre utdanningstilbud for studentene. Fra og med i høst må man kunne dokumentere utdanningsfaglig kompetanse for å få en undervisnings- og forskerstilling ved universitetene og høyskolene.

– Utdanningsfaglig kompetanse er en viktig forutsetning for å bedre kvaliteten på undervisningen. Jeg mener at studentene fortjener å ha undervisere med grunnleggende ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle undervisningen og veiledningen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Universitetene og høyskolene må forsikre seg om at deres ansettelser følger den nye forskriften. Det blir opptil hver enkelt høyskole og universitet hvordan de vil sikre at de nye kompetansekravene blir ivaretatt.  Institusjonene må også få på plass program eller kurs for å kvalifisere ansatte.

– Jeg er overbevist om at ved å innføre dette kravet, vil vi få økt oppmerksomhet om undervisning på universiteter og høyskoler. Det vil være med på å gjøre undervisningen bedre, sier Nybø.

Høringsrunden til forskriftsendringen viste at sektoren var positivt innstilt til å stille tydeligere krav til dokumentert utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk til stillingene som førsteamanuensis og professor.

– Dette er et viktig krav som skal sikre studentene våre best mulig utdanning. Jeg er glad for at sektoren er så positive til dette arbeidet, og jeg ser frem til å se resultatene av satsingen på utdanningskvalitet, sier Nybø.

For universitetsmuseene og ved ansettelser på grunnlag av utøvende kunstnerisk kompetanse gjelder egne bestemmelser som er tilpasset miljøenes egenart.

Den nye forskriften trer i kraft 1. september 2019.