Historisk arkiv

Nytt styre ved Høgskolen i Molde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye styremedlemmer ved Høgskolen i Molde (HiM) for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2023.

Departementet har oppnevnt Berit Brendskag Lied, Pål Farstad, Haakon Bryhni og Hilde Aspås til å være styremedlemmer ved Høgskolen i Molde i neste periode. Varamedlemmer er Gro Holst Volden og Ali Rana.

– Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. Jeg tror de vil bidra til å styrke høyskolens rolle som aktør i regionalt næringsliv og offentlig sektor, men også til å tydeliggjøre høyskolens sin rolle i det nasjonale institusjonslandskapet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø(V).

Nye styremedlemmer:

Berit Brendskag Lied fra Molde er regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt. Hun er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Brendskag Lied kjenner institusjonens strategi og potensial godt. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor i regionen innenfor samferdsel.

Pål Farstad fra Kristiansund er senior bedriftsrådgiver i Triangel Consulting AS. Han er politiker med lang erfaring fra regional og nasjonal politikk. Han har også betydelig regional næringslivserfaring fra hele fylket.

Haakon Bryhni fra Oslo er professor ved SIMULA og har betydelig relevant akademisk kompetanse for høgskolen og har også omfattende erfaring fra oppstarts- og innovasjonsselskaper som gründer, styremedlem og investor. Han har mastergrad fra NTNU og doktorgrad fra UiO.

Hilde Aspås fra Molde er nåværende styremedlem og fortsetter i en periode til. Hun er daglig leder for iKuben, et regionalt industrinettverk som koordinerer aktiviteter mellom industribedrifter, FoU- og utdanningsmiljøene og virkemiddelapparatet. Hun kjenner godt til høgskolens virksomhet og har lang relevant erfaring fra både offentlig virksomhet og privat næringsliv.

Varamedlemmer:

Gro Holst Volden (Trondheim), forskningssjef Bygg og miljøteknikk NTNU

Ali Rana (Oslo), direktør for Digital and Agile Transformation i PA Consulting Group

Styret har totalt 11 medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner fire eksterne styremedlemmer og to varamedlemmer. Øvrige styremedlemmer velges av og blant de ansatte og studenter.