Historisk arkiv

11 universiteter og høyskoler får penger til å oppgradere bygg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen legger mer penger i potten til å oppgradere og tilpasse universitets- og høyskolelokaler til nye undervisningsformer. Her er oversikten over universitetene og høyskolene som nå får støtte.

- Hundre millioner ekstra gjør at vi nå raskt kan sette i gang enda flere gode prosjekter som vil komme studentene til gode, samtidig som vi bidrar til å holde hjulene i byggenæringen i gang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

I statsbudsjettet for 2020 bevilget Stortinget 161 millioner kroner til oppgradering av forsknings- og læringsareal ved universiteter og høyskoler. Som del av regjeringens krisepakke 3, legges ytterligere 100 millioner kroner til.  

Støtte til bedre læringsarealer og studentdrevne lokaler

Blant institusjonene som nå får prosjektstøtte, er Universitetet i Bergen. De får 27 millioner kroner til å bygge om Christies gate 12 til bruk for Psykologisk fakultet. OsloMet får 15 millioner til å oppgradere og tilpasse læringsarealene til helseutdanningen i Pilestredet. Høgskolen i Molde får 8,5 millioner til å oppgradere arealer som drives av studentene selv.

Pengene er fordelt mellom to potter: 60,4 millioner til prosjekter som ikke fikk støtte i forrige runde, og 39,6 millioner til fem gode prosjekter som allerede har fått delvis støtte. De fleste av disse er store prosjekter med høye byggekostnader.

Med denne tildelingen er det totalt bevilget 752 millioner kroner til oppgraderingsprosjekter siden 2015. I tillegg må institusjonene selv bidra med minst like mye midler til de aktuelle prosjektene.

Disse får støtte i runde 2 i 2020
Prosjekter som ikke fikk midler i forrige runde

(oppgitt i antall tusen kroner)

Institusjon

Prosjekt

SUM

HVL

Campus Bergen - lab. for anleggsteknikk og trekonstruksjoner

                 900

Høgskolen i Molde

Oppgradering av studentdrevne arealer

         8 500

NTNU

Fornye hovedbygg 1. etasje - Ålesund

         6 000

OsloMet

Pilestredet 32 – Tilpasning av undervisningsrom og studentarbeidsplasser

       15 000

UiA

Fakultet kunstfag – studentarbeidsplasser for elektronisk musikk

                 500

UiA

Studentkulturhus – tilpasning til undervisning

                 500

UiA

Naturmuseet – oppgradering av undervisningsrom

                 500

UiA

Mobile grupperom – ny bruk av gangarealer

                 500

UiS

Kjølv Egelands hus – tilpasning til studentformål

         1 000

UiB

Psykologisk fakultet – ombygging og oppgradering av Christies gt. 12

       27 000

SUM

 

       60 400

 

Fordeling til prosjekter som ble tildelt midler i forrige runde (mai 2020) - (oppgitt i antall tusen kroner)

Institusjon

Prosjekt

Tildelt allerede  

Tildelt runde 2  

SUM

NIH

Tilrettelegging av bibliotek og lesesal

      10 000

        4 500

      14 500

NMBU 

Auditorium Max

      20 000

      10 000

      30 000

NTNU 

Campus NTNU, samling Gløshaugen

      15 000

      12 350

      27 350

UiT

Universitetsbiblioteket i Tromsø

      15 000

      10 000

      25 000

Høgskolen i Innlandet

Ombygging av undervisningsarealer,

Hamar. Lillehammer og Rena

        5 000

        2 750

        7 750

SUM

 

 

      39 600