Historisk arkiv

Elever skal få skoleskyssen de har krav på

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Oppdaterte smittevernveiledere åpner for at elever kan sitte tettere når de reiser med skolebuss eller annen kollektivtransport for å komme seg til og fra skolen. – Alle elever skal gå på skole så langt det er mulig under koronasituasjonen. Derfor må elevene få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til skolen og hjem igjen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I de oppdaterte smittevernveilederne er det gjort tydelig at elever i samme gruppe eller fra samme husholdning kan sitte sammen. Dette gjelder også på vanlig kollektivtransport. 

– Hvis elevene skal få mest mulig ut av skolen, må de være til stede. Nå er reglene oppdatert og tydeliggjort slik at det blir lettere for kommunen og fylkeskommunen å gi elevene den skoleskyssen de har krav på, sier Melby.

I tillegg kan det ved gult nivå gjøres ytterligere lempinger ut fra lokale vurderinger både for egen skoleskyss og når elevene reiser kollektivt til og fra skolen. Det er lokale helsemyndigheter som gjør denne vurderingen sammen med skoleeier og ansvarlig for skyss. 

– Med disse oppmykningene er ikke transporten lenger et hinder for at elevene kommer seg på skolen, avslutter Melby.