Historisk arkiv

Fraværsgrensen gjelder som normalt fra høsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

På grunn av koronapandemien ble det i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen. Disse endringene blir ikke videreført når skoleåret starter igjen til høsten. Det blir imidlertid unntak for elever som begynner på Vg4 påbygg.

Oppdatering 20.10.20: Forlenger mellombelse unntak frå fråværsreglane ut skuleåret

– Når skolene starter fra høsten, vil fraværsgrensen gjelde stort sett som normalt. Dette betyr at elever i videregående skole på vanlig måte må dokumentere fraværet sitt. Jeg oppfordrer skolene til å bruke det handlingsrommet de har, slik at elevene får en best mulig skolehverdag, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Grunde Kreken Almeland.

For elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som likevel må holde seg hjemme, kan skolene for eksempel vurdere en ordning hvor elevene utfører organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor.

– Slike løsninger vil gjøre at elever med milde symptomer kan holde seg hjemme, men likevel gjøre skolearbeid, sier Almeland. Han tilføyer at det er viktig at slike løsninger ikke skal være langvarige.

Også de ordinære reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis gjelder fra høsten.

Unntak for elever på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Enkelte elever som i høst starter på Vg4 påbygging vil parallelt måtte gjennomføre fag- og svenneprøver som ble utsatt i vår. For at ikke disse elevene skal risikere mye udokumentert fravær, tas det sikte på å innføre unntak fra fraværsgrensen for disse elevene.

Det vil det komme mer informasjon om dette før skolestart.