Historisk arkiv

Regjeringen utvider søknadsfristen for lån og stipend hos Lånekassen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nå kan studenter søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 helt frem til 15. april. – Mange har fått sin økonomiske situasjon snudd på hodet som følge av koronaviruset. Vi jobber på spreng med å finne gode løsninger for studentene. Første steg er å utvide søknadsfristen for å søke om lån og stipend. Det betyr at studenter som har basert seg på inntekter fra jobb, nå vil kunne få utbetalt studiestøtte for januar, februar og mars, og i tillegg være sikret inntekt i april, mai og juni, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Utbruddet av koronaviruset og permitteringer i arbeidslivet har ført til at en del studenter står i fare for å miste deltidsjobben, eller har mistet jobben de har hatt ved siden av studiene. De vil derfor kunne få redusert eller miste ekstra inntekt utover våren. For å avhjelpe en slik situasjon, er regjeringen i gang med å finne gode løsninger for studentene.

– Mange studenter er avhengige av deltidsjobben og har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå sammen med Lånekassen skal finne gode løsninger i en krevende situasjon, sier Asheim.

Første steg er at studenter som ikke har tatt opp lån og stipend dette semesteret nå likevel kan søke om støtte. I tillegg kan de som har søkt om mindre enn maksbeløpet, søke på nytt hvis de ønsker å få økt beløpet.

Søknadsskjema gjenåpnes i løpet av neste uke

Søknadsfristen for 2019/2020 gikk ut 15. mars, men blir nå utvidet til 15.april.  

– Dette er ett av tiltakene studentene selv har etterspurt, og det har vi lyttet til. Samtidig vil jeg understreke at jeg vil komme tilbake med flere tiltak for å hjelpe studentene om kort tid, sier Asheim.

Lånekassen jobber nå med å få på plass de tekniske løsningene, og det vil bli mulig å søke i løpet av neste uke.

Man vil da få pengene for januar, februar og mars etterbetalt. For de fleste studenter på offentlige universiteter og høyskoler går dette på noen få dager etter at de har søkt.

Se mer informasjon hos https://lanekassen.no/

Den nye søknadsfristen gjelder for:

  • Høyere utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Voksenopplæring
  • Videregående opplæring uten ungdomsrett(for eksempel hvis du tar opp fag)
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Bibelskole